O K A  B U R E N 
voor en door ouders van kinderen die anders zijn

Thema avonden 2020

 

Donderdag 20 februari 2020

Positieve gezondheid* bij OKA

Onderzoek toont aan dat positieve mensen gelukkiger en gezonder zijn. Positief zijn we als OKA zeker.

We gaan in 2020 verder met de oudersteungroep OKA en willen graag dat ouders met kinderen die anders zijn elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen bij het omdenken van lastige situaties, (h)erkenning voelen bij de opvoeding van hun kind dat anders is en positief in het leven kunnen staan. Positief in het leven staan kan met een kind dat anders is, een grote uitdaging zijn.  

Vooral als je denkt aan het steeds weer moeten uitleggen dat je kind inderdaad anders reageert dan andere kinderen of als je denkt aan alle papieren rompslomp om hulp te krijgen voor je kind dat anders is.

Toch, of eigenlijk daarom, gaan we met OKA aan de slag met positieve gezondheid! Want dat willen we als OKA: elkaar ondersteunen bij het omdenken van lastige situaties. Dat werkt preventief en zorgt dat we (weer) positief kunnen zijn en voorkomt dat we als ouders ‘omvallen’.

Marien van Schijndel, opbouwwerker bij Welzijn Rivierstroom en Gezondheidsmakelaar Doke Verstegen van de GGD Gelderland Zuid bedachten het spel ‘ dorpendokters’. Dorpendokters is een interactief spel wat een middel is om op een positieve manier het gesprek op gang te brengen over gezondheid en hoe we als gemeenschap daaraan bij kunnen dragen.  

Het spel zet zowel op het individuele als groepsniveau iets in gang. ‘Het is een spiegelmoment voor deelnemers om vast te stellen hoe ze zelf in het leven staan en waar ze zelf aangrijpingspunten voor verbetering zien ten aanzien van hun eigen leefstijl. In groepen is het spel een middel om op een positieve manier het gesprek en de discussie op gang te brengen over gezondheid en hoe we als gemeenschap daaraan bij kunnen dragen. Vanuit dat gesprek kun je vervolgens praktische doelen formuleren om er mee aan de slag te gaan.

 Graag gaan we aan de slag met een casus uit de praktijk, waar u als ouder mee te maken heeft.

Denk aan ‘ mijn kind dat anders is en het regulier onderwijs?’ of ‘ mijn kind dat anders is en contacten in de buurt’ . We horen daarom graag van u waar u tegenaan loopt of moeite mee heeft mbt uw kind dat anders is. U kunt via het contactformulier op de site van OKA Buren uw casus mailen. Op de avond zelf heeft u ook de mogelijkheid om uw casus door te geven, zodat we die kunnen behandelen.

Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die kennis willen maken met OKA, welkom op donderdagavond 20 februari 2020 in ‘De Brede School’ (oa Basisschool De Hoeksteen & OBS De Boogerd) Homoetsestraat 38b in Maurik. Informatie kunt u vinden op www.okaburen.nl

 

 

* Positieve gezondheid

Kinderen zijn niet hun diagnose. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar de problemen en belemmeringen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de diagnose, maar op mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan.


E-mailen