O K A  B U R E N 
voor en door ouders van kinderen die anders zijn


3e avond 19 september 2019


Autisme Belevings Circuit

Betekenisvolle letters

 Het ABC- 26 letters- duidelijk voor iedereen

26 letters, voor iedereen dezelfde betekenis, of…

…zal een dichter meer voelen bij de letters?

…een banketbakker meer ruiken bij de letters?

…een KNO-arts meer horen bij de letters?

Het ABC geeft betekenis aan wat we waarnemen

Wat we waarnemen is niet voor iedereen hetzelfde

Laten we van het ABC leren dat we allemaal anders waarnemen

En juist leren van elkaar hoe we betekenis geven aan het ABC

Zodat het duidelijk is- voor iedereen!

                                                                              Danielle van Laar- Ruitenbeek 


OKA en het Autisme Belevings Circuit

 

Donderdag 19 september mocht OKA Buren het ABC; Autisme Belevings Circuit, aanbieden. Het ABC werd gegeven door Renee Reiss en Marian Eijkenaar van MEE Gelderse Poort. Het was een andere avond, omdat iedereen zich voor deze avond van te voren moest aanmelden. De aanmeldingen kwamen al snel binnen en met een maximaal aantal deelnemers vond het ABC plaats. Bij de opening van de avond las Danielle het gedicht Betekenisvolle letters voor. Dit gedicht geeft treffend weer hoe een andere betekenis gegeven kan worden aan dingen die op het eerste oog maar voor één uitleg vatbaar zijn. Aansluitend begon Marian het ABC, door een korte uitleg van Brainblocks te geven. Hoe zien de verbindingen in het hoofd van iemand met autisme eruit? En waarin verschilt dit met iemand zonder autisme? Brainblocks laat op een eenvoudige manier zien dat de hersenen in het hoofd van iemand met autisme anders werken dan van iemand zonder autisme. En dat is direct de grondslag van het ABC. Verbindingen in het hoofd werken anders, waardoor de betekenis van situaties anders is, met als gevolg dat de reactie op een situatie anders kan zijn. Het ABC laat je ervaren wat iemand met autisme kan ervaren. Om elkaar te kunnen begrijpen is het van belang om te weten hoe een ander een situatie ervaart. Als je dat weet, ontstaat er begrip voor elkaar, ontstaat er wederzijds respect en is het mogelijk om verbinding te krijgen. Dit heeft een positief effect op de communicatie en het samenleven of samenwerken met een partner, familielid, vriend(in) of collega met de diagnose autisme.

 De tien activiteiten zijn op verschillende aspecten van het autisme gericht. Zo ervaarde je bijvoorbeeld hoe je een boodschap zonder context heel verschillend kunt opvatten, hoe je door detailgerichtheid anders waarneemt en dat je door een teveel aan prikkels zaken niet opmerkt.

 De deelnemers waren verrast door de ervaring die ze door de opdrachten opdeden. Door het zelf te beleven, konden ze veel beter begrijpen wat iemand met autisme ervaart. Bij een aantal deelnemers trad er zelfs irritatie of wanhoop op. Renee en Marian hadden ons van tevoren gewaarschuwd dat alles wat ze wel of niet deden, wat ze wel of niet zeiden, bij het ABC hoorden. Toch was de frustratie af en toe duidelijk zichtbaar als ze ons compleet negeerden of verkeerd begrepen.

 Als je deze frustratie of wanhoop hebt ervaren, weet je ook dat mensen met autisme deze gevoelens voortdurend in vele (alledaagse) situaties meemaken. En dat is best confronterend als je mensen in je omgeving hebt die autisme hebben.

 Aan het eind van de avond legden Renee en Marian ons uit op welke manier de opdrachten aan autisme gelinkt zijn. Al met al was het een enerverende avond. Het is bijzonder leerzaam om inzicht te krijgen in wat mensen met autisme kunnen ervaren, om zodoende rekening met elkaar te kunnen houden en de betekenis van een situatie ook anders te begrijpen. 

Gastspreker

Renee Reiss, MEE Gelderse Poort, Arnhem


Voor iedereen die graag deel zou willen nemen aan het ABC hebben we goed nieuws, in 2020 biedt OKA Buren het ABC weer aan. 

E-mailen