O K A  B U R E N 
voor en door ouders van kinderen die anders zijn

Activteiten 2019


  • Donderdag 16 mei 2019

SAMEN OP ZOEK

Samen op zoek naar het vinden van een nieuw IJKpunt met je kind die anders is. 

 Gastspreker 

Erica van Dinther- Voortman, holistisch coach en therapeut

https://ijkpraktijk.nl

 

  • Donderdag 20 juni 2019

IN JE KRACHT STAAN

Je kernkwadranten inzetten om in je kracht te staan en zo de talenten van je kind te ontmoeten.

 Gastspreker

Danielle van Laar, leerkracht en beeldend therapeut

  

  • Donderdag  19 september 2019

Autisme Belevings Circuit (ABC)

MEE Gelderse Poort omschrijft het ABC als volgt;

Per dag verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen en horen. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken. Het Autisme Belevings Circuit is ontworpen om op een speelse manier te ervaren hoe mensen met een autisme spectrum stoornis in het leven staan. De ervaring die u opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met autisme.

Bij het ABC staan de prikkelverwerking, de communicatie en het overzicht hebben, centraal. Deze zaken zijn niet alleen voor kinderen met autisme lastig, veel ouders zullen dit herkennen bij hun kind die anders is. Het is daarom goed om als ouder te ervaren en te voelen wat ons kind (dagelijks) ervaart en voelt, om te ervaren dat concrete communicatie ontbreekt en er teveel prikkels binnen komen.

 

Voor deze avond was opgave noodzakelijk. Mocht u interesse hebben in het ABC, laat een bericht achter op de website van OKA Buren. Wij zullen uw vraag beantwoorden en benaderen als we een volgende keer het ABC aanbieden. 

Gastspreker

Renee Reiss, MEE Gelderse Poort, Arnhem

E-mailen